Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gens — te redekavelen, dat zal toch niemand verwonderen. *)

Is het bewustzijn van Jezus waarachtig, dan zal het Symbolo-Fideïsme verder moeten gaan. De wetenschap kan hier geen licht geven, immers: zij werkt met analogie, van Jezus' persoonlijkheid is geen analogie te vinden; en waar de wetenschap zwijgt, en het „neganti est probare" niet kon worden opgevolgd, daar spreekt de gemeente onbelemmerd. Laat men de waarde dezer getuigenis ter zijde, dan komt men licht met zichzelf in tegenspraak, zooals Stapfer overkomt in zijn reeds vermelde werk. Hij bespreekt daar (II, p. 348) het gevoelen van Vinet, dat het Evangelie „répond aux besoins de 1'ame humaine et qu'il y a une harmonie préétablieentre 1'homme et 1'Évangile." „Voor onze moderne wereldbeschouwing is dat argument niet meer voldoende," in elk geval, S. betwijfelt de waarde hiervan. — En III, p. 341 lezen we: Quand Jésus me déclare que son sang a été répandu pour la rémission des péchés, je le crois, non seulement paree qu'il le dit, mais encore paree que j' ai besoin de ce salut, et que 1'oeuvre qu' il accomplit répond et correspond a ce besoin de mon ame.

Onvergelijkelijk blijft het getuigenis der eerste gemeente, bij monde van Paulus en de Evangelisten, om

) Christus moest werken de werken zijns Vaders, zoolang het dag was. Hij had geen tijd, zijn volk met vragen lastig te vallen, waarvoor zij niet rijp waren. Hoever hier overigens zijne kennis ging - dat weten wij niet: Hij is de ondoorgrondelijke, en wij kunnen nooit van zijne wijsheid te hoog denken.

Sluiten