Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

De Eeuw van het Methodisme.

Abbky and Overton, Engl. Church in the 18"' Century, 1896.

Bogue and Bennett, Hist. of Dissenters'-, 4 vols., 1833.

Buckle H. T., Hist. of Civilization in Ene/land, 3 vols., 1878.

Lecky W. E. H., Hist. of England in the 18lh Centuru, 8 vols., 1878.

Stephen Leslie , English Thought in the IS11' Century 2 vols., 1876.

Weingarten H., Revolutionskirchen Englands, 18(58.

Het licht der 16<Ie-eeuwsche Reformatie, dat zoo glansrijk te Wittenberg opging, en Duitschland, straks Frankrijk en Holland verlichtte, was slechts de dageraad der Reformatie in het verder westelijk liggende Engeland.

Immers, de reformatorische daad van Hendrik VIII, van zooveel beteekenis voor de verdere ontwikkeling van de Staatsidee tegenover Rome s leer van de twee zwaarden, die het eerst door Philips den Schoone met succes bestreden werd, ') bleek van weinig invloed geweest te zijn op de Reformatie der Kerk. Eduard VI stierf te jong, en Cranmers geloof sprak sterker door zijn dood dan uit zijn leven. Zelfs de «maiden Queen» decreteerde slechts

1) Weingahtex, a. w., p. 15.

1

Sluiten