Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter ') en, zij het ook potentieel, in de ouders 2) en voorouders van den stichter. In den stichter: John Wesley; in de ouders: Samiel en Susanna van de pastorie te Epworth; in de voorouders: John en Bahtholomf.w, heroën Onder de Nonconformisten.

Samuels grootvader, Bartholomf.w, theoloog en medicus, werd 0111 zijn Puriteinsche gevoelens uit de Kerk geworpen en moest vanwege de Five Mile-acte als balling op het platteland rondzwerven, waar hij van de medische praktijk leefde. De smaadheid, 0111 gelijke redenen zijn zoon John aangedaan, bracht hem met groote droefheid in het graf. 3)

Het leven van dien zoon was één lijdensgeschiedenis. Eerst onder Cromwell als prediker rondtrekkend, wou hij zich niet laten ordenen, bezwaard als hij zich gevoelde door het (>0111111011 Prayer-boek, weshalve ook hij uit de Kerk ging en voortvluchtig werd, overal door de autoriteiten achterna gezet. 4) Hij dacht in Amerika een Pella te vinden, doch stierf, oud 34 jaar.

Evenals Samiel was ook zijne vrouw Susanna van Nonconformistische origine, zijnde haar vader Dr. Annesley, een uitgeworpene uit de Staatskerk en een leider der Puriteinen; 5) doch daar zij, na een ernstig onderzoek

1) I)r. .1. II. Higg, Churchmanship of John Wesley, p. IS: The Mcthodism of to-day will ncver bc understood until the history of its founder is rightly understood.

2) Dr. A. Stevens. Ilistory of Methodism, I. p. 33: NVho can doubt that the practical Methodism of the (Epworth) rectory, more than any -other humaii cause, produced the ecclesiastical Methodism wliich to-day is spreading the Wcsleyan name around the world.

3) Soitiiey, a. w., p. 4.

4) Stevens, a. w., I. p. 22: Ilere was the gerin of the ministerial svstem wliich afterwards flourished under his grandson: a kind of epitome of Methodism. says Claiike. He was«a lay-preaclier, and he was an itinerant evangelist».

5) Stevens, a. w., I, p. 17: He preached alinost daily, providing pastors for the destitute congregations, and reliëf for liisejected and impoverished brethern.

Sluiten