Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de vereeniging van drieërlei beginsel: het Mysticisme, het Ascetisme en het beginsel van repristincitie meent hij hel vriendelijk sterrenbeeld te ontdekken, dat hem dooiden donkeren nacht geleiden zal.

Omdat nu, naar het mij voorkomt, uit dit drieërlei beginsel, of beter gezegd, uit een drieërlei mutatie door Wesi.ey daarin aangebracht, het Methodisme in zijn diepsten grond moet worden verklaard; en omdat voor deze opvatting een beroep op de mij bekende schrijvers niet mogelijk is; wordt het noodzakelijk nu reeds te beginnen met een bewijsvoering uit de historische feiten en met een verwijzing naar voor deze beschouwing gunstige, zij hel ook sporadische uitspraken, bij verschillende schrijvers.

Het principe van teruggang tot de Oude Kerk openbaarde zich bij Wesi.ey, doordien hij de verwakkering van eigen geestelijk leven eenerzijds in de samenkomsten van de Methodisten-club en anderzijds in de herstelling van ceremonie en symbool zoekt. ') De Methodisten-club, waarvan Wesley de ziel was, bestond uit jonge mannen, die men spottende den naam van «Methodisten» gaf '-)

removed to tlic Cniversity for five years, I still said my prayers, botli in public and in private, and read, with the Scriptures, sevcral other books of religion. especially comments 011 the New Testament. Yet 1 had not all this wliile s<> much as a notion of inward holiness, Journal, May 24, 1738.

1) W. F. Si.atkh. M. A., Melhodisin in the Light of the JCarli/ Church, p. 70: In the surviving traces of Wf.si.ey's studies in Church history we can discern a strong desire to discover not only the doctrine of the apostlcs, but nlso llieir spirit and practice. It was on this acconnt that the Oxford Methodists resorted to frequent coinniunion and fasting, and to united prayer and Scripture reading (Acts 2 : 42).

2) Wf.si.ey (Works, VIII. p. 339) verklaart den oorsprong van dezen naam aldus: It was first given to tliree or four young men at Oxford, by a student of Christ Church; either in allusion to the ancient sect of Puysicians so cal led, from tlieir teaching, that almost all diseases might be cured by a specific melhoil of diet and exercise (deze school van Grieksche medici noemde men Ht&oSiKof), or from tlieir observing a more regular methoii of studv and behaviour tlian was usual witli tliose of tlieir age and station.

Sluiten