Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenwel, deze twee mystieken hadden Wesley niet gemaakt, wat hij worden zou. Het was William Law, Engelands grootste mysteriosoof, die hem liet Ascetisme, doch vooral het Mysticisme leerde. Het was de Serious Call, die hem de ziel doorsneed. ')

Wat wordt er geroepen"?

Waarom is die roep zoo ernstig?

Law's onverbiddelijke logica '-) stormt op zijn lezer aan met dit Entiveder-oder: Christen of niet-Cliristen. Kies! Zoo ja, neem dan het gebod: «verkoop alles en geef het den armen», zoo letterlijk mogelijk. Neen, antwoordt gij, hel moet figuurlijk worden verklaard. Ja, antwoordt Law, maar dat is boeleeren met de wereld op de markt des levens. Wat voor de eerste Christenen gold, geldt ook voor u! Schering en inslag van heel uw leven moet zijn: God of de Wereld. Kiest ge God, dan kiest ge scheiding van de Wereld en heiligheid, die uw deel moet worden door systematische sanctificatie, door mortificatie, door rigoristische discipline! :!)

Voorwaar een ernstig meester! En Wesley was een

crcature to everlasting misery? Is il just to punish man for crimes which lie coulcl not but commit? (Soutiiey, a. w., p. 22).

Geen wonder dat hij aldus redeneerde, want zijn vader had hem Ghotivs als den besten commentator aanbevolen (Wiiiteiieaü, a. w., I, p. 385).

1) Stepiiex, a. w., II, p. 389: It was Law wlio, alone of living writers, materiallv influenced Wesley's mind.

2) Ibid., p. 39(3: Law, whose sensitiveness to logie is as marked as his sensitiveness to conscienee.

3) Law beleefde wat hij beleed. Hij gaf al het zijne den armen en zorgde zijn leven lang voor hun kleeding en voeding. Hij stond 'smorgens om 5 uur op, vele uren van den dag doorbrengende in zijn klein studeervertrek, vier voet in het vierkant, waarin men slechts een tafel en stoel, een Bijbel, een Böiimeen eenige mystieke boeken vond. Ik kan niet nalaten dit woord van zijn biograaf over te schrijven: he prostrated himself, body and soul, in abyssal silence before the interior central throne of divinc relevation; and, according to his supersensual science, prescnted the now passive, dcsireless, resigned, mirror-eye of his purificd will to the free, active, gladsome, supercogitative researches of the Spirit of Wisdom and openings of the Divine life (Stephen, a. w.,11, p. 392).

Sluiten