Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(n gaal nu pas zijn Ritualisme onder de kolonisten op de spits drijven met een drijven als van Jehu, want hij drijft onzinniglijk. Het geestelijk leven tracht hij in zijn gemeente te wekken door een dubbelen dagelijkschen dienst, door een wekelijksche communie, enz.; i) gaat zelfs in zijn ritualistische gestrengheden zóó ver, dal hij den doop door indompeling verplichtend steil, den herdoop van alle niet door een Episcopaalscheti geestelijke gedoopten eischt, en daarom zelfs een van de vroomste christenen der kolonie verbiedt ter communie te komen, tenzij hij zich laat herdoopen. 2)

Oglethorpe, de Generaal van Georgië, een praclisch en koloniaal man, met leede oogen dit drijven van Wesley aanschouwend, trachtte dezen door een «dochter Eva's» van zijn ritualistische en mystische hoogten neer te trekken. Het plan gelukte aanvankelijk: Wesley kwam onder haar bekoring. Maar toen hij de Moraviërs omtrent een huwelijk raadpleegde en die hel hem ontrieden, verbrak hij de connectie. 3)

Mislukking op mislukking was Wesley's deel: de bekeering der Indianen bleef een pium votum; •<) zijn Ritualisme het struikelblok, zijn Ascetisme de ergernis der vrije kolonisten. Verslagen keert hij naar Engeland terug.

0)) de teiugieis onderzocht hij herhaaldelijk zijn zielstoestand, 1111 de vrees des doods, gelijk op de heenreis,

1) Overton, a.w., p. 50.

2) Stevens, a. w„ I, p. 54. 1'. 55: They were l'useyites.

Cf. Jrnl, Sept. 29, 174!).

3) Soi'they, n. xv., p. 60.

4) Lecky, n. \v„ II, p. 554: My chief motive, schrijft hij hij zij„ vertrek naar Georgië, is llie liope of saving my own soul. I hope to learn Ihe Irue sense of the Gospel by preaching it to the heathen.

5) Slateh, a. \v., p. 77: In liis eariy life in America his ritualistic austerities made his life miserabic, and his ministry powerless. — Voor het Ascetisme: Stevens, a. \\\, p. 53.

Sluiten