Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of /onder beeldspraak gezegd: hij gaat onwillig naaide Aldersgate-society, waar Luthers *) voorrede op den brief aan de Romeinen gelezen wordt. Om kwart vóór negen voell hij een beweging van geestelijk leven aan zijn hart, wat hij aan al de aanwezigen meedeelt,'-) en als het oogenblik zijner «bekeering» beschouwt.

Hij wordt « bekeerd» in eene «Vereeniging». Geen wonder derhalve dat de Society voortaan onlosmakelijk aan Wesi.ey's geestelijk leven verbonden blijft; :t) en dat beschouwingen over de «physiologie der bekeering», op Moravisch-mystische wijze aan eigen hart bekend geworden, een groot gedeelte van zijne geschriften uitmaken. ')

Nu de Moraviërs voor hem de Christenen bij uitnemendheid •') geworden zijn, onderneemt hij al dadelijk na zijne bekeering met de opgetogenheid van den Mohammedaan die naar Mekka, en den Ultramontaan die naar Home trekt, een bedevaart om te Marienborn en Eckershausen d e Christenen te zien: (l) menschen hebbende de getui-

my heart strangely wurmed (ik cursiveer). I feil I (lid trust in C.hrist, ('.lu ist alone, for salvation: iind an assurance was given me (ik cursiveer), that iie had taken away niy sins, even mine, and saved me from the law of sin and death.

1) ■)i \(is'i. a. w., ]>. i: l)iese Gercchtigkeit selbst landen beide durcli Ia'theii und zwar John dnreli I.ithf.u's Vbrrede zuin Kömerbriefe, Ciiarles durch die r'rklariintj des Galaterbriefes.

2) .Irnl. May 24, 1738: 1 then lesli/ied openly to uil Ihere (ik cursiveer), wliat I now lirst feit in my heart.

3) Rigc, a. w., ]). 55: Wesley's conversion look place at a religious fellowship-meeting, held in Aldersgatestrect... It is no wonder that fcllowship meetings hencefortli were inseparahle from the spiritual life of the Wesleys.

4) Stepiien, a. w., II, p. 418. — Cl. Can. (i. II. C-thteis, Church and Dissent. p. 359: About ninc p. m., at a society's meeting..., Wf.si.ky persuaded himself that he too had lelt the desired transition. and had passed —from what, to what? In the answer to that (piestion lies the «hole doctrinal difference between modern Wesleyanism and the Church of England. I am not aware of any other cause of severancc than this.

5) Op w eg naar Hernnhuth omtrent het doel zijner reis ondervraagd zijnde antwoordde hij: To see the place wliere the Cliristians live, Jrnl, July 22, 1738.

li) Jrnl. Iunc 7, 17:18: I hoped tbc conversing with tliose holy men whowcre

Sluiten