Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genis des H. Geestes, zonder vrees en zonder zonde. *) Hier laat hij zich de bekeeringsgeschiedenissen der voornaamsten verhalen, maakt hij kennis met hun oud-kerkelijk ritueel, wordt hij ingelicht omtrent hun opvatting der algemeene verzoening en der «Assuranee», die wonderwel met de zijne overeenstemt. Met dezen rijken buit keert hij naar Londen terug.

Ierwijl Wesley op de Noordzee naar Engeland stevent, keert ook Whitefield over den Atlantischen Oceaan terug, na de zonen der Pelgrim-vaders te hebben wakker geschud; iets wat zijn collega Wesley niet vermocht.

I)e twee vaders van het Methodisme zullen 1111 te Londen nogeens, ja feitelijk voor het laatst, elkaar ontmoeten in volle harmonie; nogeens zoetelijk saamvergaderen («taking sweet counsel together») gelijk Ye Oxford voorheen. Wat meer is, samen «Pinksterfeest» vieren en den «vuurdoop» ontvangen, vóórdat hun missie begint in de wereld. 2) Het is Nieuwjaar, 1739. Wesley, zijn broeder Charles, Whitefield en ongeveer (50 broederen houden een liefdemaaltijd: zij eten brood en drinken water, afgewisseld door plotselinge opwellingen van religieus gevoel in psalm of gebed. Om 3 uur in den nacht komt de kracht Gods over hen, velen schreeuwen uit van vreugde, anderen vallen neer op den grond, allen stemmen aan als met éen accoord de hymne: «Wij prijzen U, o God!» 3)

themselves living witnesses ol' the fuli power of faith,... woulil be a means, luider God, of so estabiishing my soul, that I mighl go on froni faith to faith.

1) Jrnl, July 0: Persons savcd from inward as well as ontward sin. by the love of God shed abroad in their hearts; and from ali doubt and fear, by the abiding witness ot the Holy Gliost given unto them.

2) Stevkxs, a. w.. I, p. 81: A scene... which reminds us of tiie preparatory iVntecostal baptism oi fire, by which tiie aposties were «eudued with power from on iiigh for their mission.

3) Jrnl, About 3 in the morning, as we were continuing instant iu prayer, the power of God ca me mightily upon ns, insomuch that many cried ont for

Sluiten