Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allereerst de wording van het Wesleyaansch Methodisme, door oj) zijn praeformuties en formatie te letten.

De drie praeformaties vindt men in Oxford, in Savannah en in Fettertane (Londen).

I. In Oxford. — De eerste cel van dit grootsche organisme moeten wij in deze Universiteitstad zoeken, 1) waar Charles Wesley, 2) gedurende de afwezigheid van zijn broeder John, zich met eenige vrienden associeert die, om hun methodische studie en ernstig-godsdienstige levensopvatting als «Methodists» of als leden van de «Holy Club» worden gesignaleerd. Deze Methodisten nu vereenigt de nieuwe leider, John, bij zijn terugkeer naaide Universiteit, tot een schitterend gezelschap, dat onze kennismaking overwaardig is. Hier vinden wij Charles, den «psalmist»; 3) John, den mysticus; Whitefiei.d, den orator; Clayton, den ritualist; Morgan, den asceet, en Hervey, den meditator. ')

Doch, wat verschil van neiging of aanleg er ook moge bestaan, allen worden zij als zoovele scherpe pijlen tot één bundel vereenigd door het ons, reeds uit Wesley's leven, bekende drievoudige snoer.

• Repristinatie-zucht dringt hen tot het onderhouden van allerlei ritualistische voorschriften uil de Oudheid, en tol

1) Dr. Stkvens, (a. w., ii. p. 37l>) geelt aan Epworth de eere: Methodism was cradled in a University, tliough it was born in the Epworth Heetory.

2) Tyehman, a. wm I, p. (M>: (The) Methodist moveiiient, liowever, was begun not by Wesley, but by his brotlier Ciiaiiles. — Hij droeg ook eerst den naam van «Methodist», Stevkns, a. w., I. p. 18.

3) Stevens, a. w., ii. p. 393: in the Wesleyan Hymn Hook are (527 hyinn by c.iiarles Wesley. p. 391 : The wliole soul of Ciiaiiles was inibued witli poetic genius. His thouglits seemed to bask and re vel in rhythm.

4) Cl', /iju in vele Kuropeesche talen vertaalde Medilations».

Sluiten