Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het opvolgen der verouderde bepalingen (rubrics) van het Conimon Prayer-boek. Zóó zelfs, dat het Oxforder Methodisme in een herstelling van ceremoniën dreigde te verloopen. *)

Het Ascetisme van deze Club vinden wij verpersoonlijkt in den lichamelijk zwakken Morgan, die spoedig overlijdt. Zijn charisma is, dat hij dit zoo wereldschuwend principe tevens dienstbaar stelt aan de nooden der maatschappij : hij bidt met de gevangenen, verpleegt de kranken en onderwijst de arme kinderen. De confraters volgen gereedelijk en weldra vinden hun troostwoorden en hun, door velerlei ontbering opgespaarde, penningen een weg tot het kranke en arme leven daarbuiten. 2) Wanneer dan later Wesley als de vader der «innere Mission» geroemd wordt, 3) heeft hij dit zeker in de eerste plaats aan zijn collega Morgan te danken.

Hun Mysticisme openbaart zich vóór alles in het schema van zelfonderzoek, 4) dat Wesley voor hen opstelde en dat, om zijn zelfanatomiseerend karakter, een plaats der eere in de exercitia spiritualia van Loyola verdient. 5)

1) Slatkh, a. w., p. 54: When the Churcli revival began among the Oxlord Methodists, it seemed likely to lead back to ceremonial restoration, to priestly reassertion, to a gcncral rctreat from the merely theoretical Protestantism wliich was somuch at fault.

2) Cf. Wesley's Introductory Letter aan den vader van Morgan.

3) Scnöi.i. in Herzog*, IX. p. 700.

4) Van de vele vragen kan ik hier slechts enkele overschrijven: Havel prayed witli fervour? At going in and out of church? In thecliurch? Morning and evening in private? Monday, NVednesday. and Friday, with my friends? At rising? Before lying down? On Saturday noon? All the time I was engagedin exterlor work? In private? Before I went into the place of public or private prayer, lor help thercin? Have I in private prayer frcquently stopped short, and observed what fervour? Have I repeated it over and over, till I adverted to every word? (Wesley, Works, XI, p. 514).

5) Cf. voor de trelFcnde overeenkomst: Staiil, Prolestantismus als politisches Princip, p. 96 v. Van Loyola's exercitia /egt hij : Ilir Contrast gegen alles Evangelische, ist dieses Abgemessene, bis aufs Kleinste Vorgescliriebcne, dieses Hereingreifen in die freiesten gehcimnissvollsten Be/.iehungen göttlicher (inade iind menschliclier Seele durch eine ausgedaclite Metliodik (p. 118).

Sluiten