Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

althans gedeeltelijk, historisch geworden. Neen, zegt de Methodist, het is providentieel toegegaan.4) Aldus: Wesley en zijn nieuwe bekeerlingen komen voor allerlei urgente vragen te staan, zij raadplegen hun «gezond verstand en de Schrift», een maatregel wordt getroffen, en ziet! van achteren blijkt het een herhaling te zijn van iets antiekChristelijks! 2) Ja, de eerste Christenen hadden het hun niet kunnen verbeteren! 3)

Derhalve heeft men bij het Methodisme met een allerzeldzaamste samenloop van omstandigheden te doen: het sluit in zich èn eene ingrijping der Goddelijke providentie èn een da capo van de Oude Kerk!

Daar nu evenwel, nuchter bezien, alle historisch gebeuren onder de voorzienigheid Gods staat, geeft het geen pas hier van providentie in praegnanten zin'te spreken, tenzij dan dat iets buitengemeens aanwezig zij. Dit is hier het geval niet, en daarom kan wat thans aan de orde komt, n.1. het z.g. providentieel wordende, voor ons niets anders zijn dan het speciaal Wesleyaansche, het Methodistische ten voeten uit.

De Predicatie. — De groote kracht van het Methodisme lag in de prediking, 4) waarvan schering en inslag was de diepe val des mensehen en de rechtvaardigmaking door het bloed van Christus. Ditzelfde thema werd schier

1) Stevens, a. w., ii. p. 337: Methodism forms an extraordiiiary cliapter in the history of Providence, and its disciplinary system is one of the most remarkable passages in that chapter.

2) Wesley : Tliey consulted on the most probable means, following only common sense and Scripture; thongh tliey generally found, on looking back (ik cursiveer), something in Christian antiquity likewise very nearly parallel thereto (Dr. B. Guegohy, Wesleyan Methodist Polity and History, p. (Mi. passim).

3) Grf.goiiy, a. w., p. 6G: When the Spirit had descended on the early Church, and on Wesley, etc.

4) Rigg, a. w., p. 58; Such (society) meetings as these, however, conld he of little avail apart from the work of preaching. Preaching, indeed, was the cbaracteristic force of the new movement.

Sluiten