Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belijdenis, maar enkel een begeerte om den toekomenden toorn te ontvlieden als conditio sine qua non ter toelating in de Society genoemd.

De indeeling der Society in Classes is al even «providentieel» toegegaan. De Society van Bristol had schuld. Ter afbetaling daarvan splitste men de leden in groepjes van 12. Ieder groepje werd onder een Leader gesteld, die wekelijks hij ieder van de leden één penny (5 cent) moest ophalen. Hij hun rondgang echter merkten de Leaders, dat sommigen ongeregeld wandelden. Aan Wesley werd dit meegedeeld, en deze even methodische als practische geest vond in dit voorval als vanzelf de aanleiding om deze groepen niet alleen financieel maar ook (feestelijk onder toezicht van de Leaders te stellen. x)

Zoo ontstond de Class-meeting, het hoofdrad in het grootsche raderwerk, het hart van de Methodistische organisatie, van de financiën, associatie en discipline. Na eenig nadenken zag Wesley in deze Societies en Classes het zuiverste analogon van wat de Apostelen gedaan hadden toen zij de geloovige hoorders als catechumenen indeelden! 2)

In verband met de Class, reikte hij ook biljetten (Tickets) uit, waarop een pakkende bijbeltekst, soms met een anker der hoop, een beschermengel of ander symbolisch figuur gedrukt stond. Deze Tickets, die ieder kwartaal vernieuwd moesten worden, dienden als brieven van voorschrijving (2 Cor. 3: 1) en als bewijzen van lidmaatschap. 3)

1) Wesley, Works, VIII, p. 2t>2.

2) Ibid.. p. 250: Upon reflection, I could not but observe, This is the very thing which was from the beginning of Christianity. In the earliest times, those whom God had sent forth preached the gospel to every creature». As soon as these (ol ótKpootTxi) were... convinced of the truth, they immediately joined them together, took account of their names, advised them to watch over each other, and met these Karii%ov(xevot, apart from the great congregation.

3) Wesley, Works, VIII, p. 257: Those wlio bore these tickets (2v///3oA« <>r

Sluiten