Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Administratie. — Ook zij is uit den drang der omstandigheden geboren. Het bouwen van een «preachingbouse» te Hristol in 1739, de restauratie van de Foundery iii 1740 en de reeks van kapellen die weldra verrijzen, maken de aanstelling van Trustees noodzakelijk. ]) De armen en de zaken der Societies roepen, waarschijnlijk in 1740, 2) de «ambten» van Poor- en Society-Steward in bet leven. De groote uitbreiding der Societies heeft de verdeeling van Engeland en Wales in zeven Ringen (Circuits) tengevolge (174(i). :l) Aan het hoofd van de Circuits komen de Assistants 4) te slaan en onder hen de Helpers (predikers) van Wesley. Deze Helpers en Assistenten gevoelen behoefte jaarlijks met Wesley raad te plegen en zoo ontstaat de Conference (1744), waar over de doctrine en discipline gehandeld wordt. •>)

DE SEPARATIE

Van de Moraviërs. — Wesi.ey's profiel was scherp geteekend en het Wesleyanisme vertoont een geprononceerd type. Dit komt doordien het, trots zijn irenische en katholieke tendenz, te kern-gezond, te energiek, te weerbarstig zelfs was om niet door excretie of door aggressie (1) af te

1) CiliEGOIlY, il. \V„ p. 2(i.

2) Peiiice, a. w„ p. 332.

3) Gregory, a. w., p. 47: A military mapping. lts object was — the more effective aggression' on the heathenism of the country, as well as the securing of the conquests already made.

4) Ibid., p. 43: Hence arose a primitive Episcopacy of the purest type; and in the same incidental, common sense manner in whieli the earliest Episcopacy emerged.

5) Ibid., p. 36.

C) Uit bastaardwoord wordt hier bijgehouden omdat het een geijkte uitdrukking bij de Methodisten is.

Sluiten