Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spreek tegen God en Cai.vi.in blaft als de hond; ') — spreek tegen de rechtvaardiging om niet en Kohi.brücge schiet , vuur als de onweerswolk; — spreek tegen de algemeene verzoening en Wesley kookt als de krater.

Ken afdruk van deze preek werd aan Whitefield gezonden, die er een langen brief tegen schreef. Dit schrijven werd in stilte door zijn vrienden gedrukt, en aan de deur van de Foundery, waar Wesley zou voorgaan, verspreid. Toen deze optrad, had hij een exemplaar in zijn hand en, boos over de heimelijke publicatie, verscheurde hij het voor al de aanwezigen, die prompt zijn voorbeeld volgden. 2) Toen Whitefield in Maart 1741 weder naar Engeland terugkeerde, was zijn populariteit verdwenen. De 20.000 hoorders der Moorfields slonken tot 200; de duizenden vrienden, tol voor kort bereid «hun oogen voor hem uit te graven», waren nu bevooroordeeld, wat hij aan het drijven der gebroeders Wesley toeschreef.:i) Deze handelwijze noodzaakte hem nu zich publiekelijk van zijn «dierbare oude vrienden, die hij nog beminde als zijn eigen

to hear these things were so! How would he cry aloud, and spare not! How would he lilt up liis voice and say, «To your teuts, O Israël! flee from the face of tliis God, or ye shall utterly perish!» But whither will ye flee? Into heaven? He is there. Down to heil? He is there also. You cannot flee from an omnipresent, almighty tyrant. And wliether ye flee or stay, I call heaven, His throne, and eartli His footstool, to witness against you: Ye shall perish, ye shall die eternally! Sing, O liell, and rejoice, ye that are under the earth! for God, even the migthy God, liath spoken, and devoted lo death thousands of souls, from the rising of the suil, unto the going down thereof. Here, O death is thy sting! They shall not, cannot escape, for the mouth of the Lord hath spoken it. Here, O grave is thy victory! Nations yet unborn, or ever they have done good or evil, are doomed never to see the light of life, hut tliou shalt gnaw upon them for ever and ever. Let all those morning stars sing together, who feil with Lucifer, son of the mom i"g! Let all the sous of heil shout for joy; for the decree is past, and who shall annul it?

1) Calvijn: L'ii chien abaye, sil voyt quon assaille son maistre; ie serois bien lasche, si en voyant la verite de Dieu ainsi assallye, ie faisois du muet, sans sonner mot (Dr. F. L. Hutgehs, Caluijns Invloed, enz., p. 67).

2) Stevens, a. w., I, p. 114.

3) Works, I, p. 25ö.

Sluiten