Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bristol, later ook op andere plaatsen zijn Societies een preekdienst gedurende de kerkuren toe te staan, en li. door «superintendenten » oftewel «assistenten » zelfs voor de Societies in Engeland te ordenen. x)

Toen Wesley in 1791 stierf, waren er in Groot-Brittannië 4<S circuits, 294 predikers en 71.568 leden. Bovendien 11 missionnaire circuits in West-Indië en Britsch-Amerika, 19 predikers en 5.300 leden. Het totaal leden in de Vereenigde Staten was toen 43.265. 2)

In 1884 waren er 5,154,701 leden, 4,979,196 zondagsschoolkinderen, 32,729 predikers, 83,616 «local» predikers. :i)

1) Cf. voor de punten a—/i, Higg, a. w., p. 88.

2) Higg, Knc. li rit., XVI», p. 188.

3) Ibid., a. w., p. 120.

Sluiten