Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over <Ie velden uitgejubeld en vroolijk ruischte het gezang der bevrijding tusschen de bergen van dit«hartstochtelijk muzikaal» en godsdienstig volk. Twee uren lang stonden 2,000 menschen in een alles doornattenden regen naar Harris te luisteren, en toen deze het rondprediken staakte, kwamen zij van alle kanten bij hem wonen en voor elkander werken. Over de kleine communistische «familie» die alzoo te Trevecca verrees, stond Harris tol zijn dood als vader en priester. Rowlands, als geestelijke aaneen vaste standplaats verbonden, werd te Llangeitho op 60 mijlen afstands, dikwijls door bedevaartgangers van Bala verrast, die 's Zaterdags al met reizen begonnen, hun broodkorst in de stroomen aan den weg weekten, aldaar zich Verfrischten en laat in den nacht hun tocht vervolgden , ten einde bij den morgendienst tegenwoordig te kunnen zijn. 2)

Tengevolge daarvan werden Societies gevormd, die gedurende heel de 18do eeuw het verband met de Staatskerk niet verbraken. :i) Men zorgde daar o zoo nauwgezet voor. (leen predikers maar «oefenaars » werden aan de Societies verbonden; geen «ministers» maar «opzichters» superintendeerden de groepeering der Societies in Districts, en het waren geen synoden maar «Associations» die elk kwartaal vergaderden. De eerste Association kwam in 1742 te Watford bijeen, bij welke gelegenheid Whitkfiei.d als «generaal moderator» presideerde. 4) Doch deze was, wegens zijn veelvuldige afwezigheid, slechts nominaal het hoofd dezer Methodisten.

Pas in de 19(' eeuw ging men tol kerkformatie over. De Order and Form of Church Government werd in 1801, de

1) Williams, a. w., p. 42, 122.

2) Ibid., p. 45.

3) Rigg, Ene. Brit. XVI9, p. 193.

4) Williams, a. w., p. 51-53.

Sluiten