Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een maand of zes weken daarin voor te gaan. In een kamer daarnaast vergaderde wekelijks de Society, alleen op sommige plaatsen in Classes verdeeld. Het gaan ter Society was echter geen conditio sine qua non voor de toelating tot het Avondmaal, vandaar dat het aantal Society-gangers ver overtroffen werd door dat van de hoorders en de communicanten.

DE LADY HUNTINGDON'S CONNEXION.

Selina, gravin van Huntingdon , de bekende edelvrouwe, heeft het Methodisme, in casu het Calvinistisch Methodisme, «salonfahig» gemaakt. Naar men zegt besteedde zij £ 100.000 aan godsdienstige doeleinden. Allerwege in het land kapellen bouwend, stelde zij daarvoor naar eigen goeddunken predikers aan en de Congregations die er kerkten, werden «Lady Huntingdon's Connexion» genoemd. Als één harer kapelanen functioneerde Whitefield en hij, die het grauw in de Mooiheids door zijn woord wist te bezielen, was als de «Apollos van het Methodisme» niet minder gewild onder de machtigen en edelen van hngeland. Zelfs bisschoppen verschenen incognito in een met gordijnen afgesloten ruimte, die men den Nicodemus-hoek noemde. 2)

Selina kon echter om der conscientie wille de wetten der Staatskerk niet gehoorzamen en moest derhalve den «status» harer kapellen nader definiëeren. Haar bleef geen ander uitweg, dan ze als «Dissenting places of

1) Bogue and Bennett, a. w., p. 82. — Congregations zie men p. 98.

2) Abbey and Ovehton, a. w., p. 347.

Voor liet verder verloop van de/e

Sluiten