Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besloten was, het kerkelijk vraagstuk, dat hem in Schotland zooveel moeite bezorgd had, te laten rusten, wordt de ontwikkeling in Genève langzamerhand dezelfde als die van het Congregationalisme. *) De naaste aanleiding tot separatie was echter het beruchte Reglement van 3 Mei 1817, door de Compagnie uitgevaardigd, dat met het stereotype : «Nous promettons de nous abstenir» enz. aanving en dat Gueks, Pyt en Gonthier weigerden te onderteekenen. Het eerste practische gevolg van dit Reglement was diametraal tegenovergesteld aan de bedoeling er van: het voerde de tegenpartij tot separatie. Op 18 Mei van dat jaar kwamen de vrienden, na biddende overweging, tot de overtuiging, dat het hun plicht was een Société te vormen, bestaande voorzoover mogelijk uitsluitend uit ware geloovigen, en na onderlinge onderzoeking des geloofs, stichtten zij de Eglise indépendante, later meest bekend als 1'Eglise du Rourg-de-Four. 2)

Wat evenwel de doorwerking van het Réveil zeer belemmerde, was het feit, dat vreemdelingen als Wilcox, Haldane en Drummond de beweging leidden. Het Geneefsch patriotisme voelde zich hierdoor gecompromitteerd en signaleerde het Réveil als Methodisme. :?) Toch had men in den grond der zaak met dit woord den rechten naam gevonden. Het Réveil immers bedoelde niet alleen het herstel van de Christelijke grondwaarheden, maar ook herstel van het indwidueele geloofsleven. 4)

In 1820 smolten de overgebleven Moraviërs samen met 1'Église indépendante en werkten tot verzachting van het strenge Calvinisme van Wilcox en Haldane mee. 5) Wat

1) De Goltz, a. w., p. 143.

2) Maury, a. w., I, p. 57-8, 75-7.

3) De Goltz, a. w., p. 177.

4) Ibid. Buiten Wilcox was geen der invloedrijke vreemdelingen Methodist in enger zin (p. 177).

5) Ibid., p. 267.

Sluiten