Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk die nog heden ten dage in hun confessies en catechismi gedocumenteerd ligt. En nooit mogen hun nakomelingen zich dit kostbaar kleinood laten ontrooven.

Intusschen kan men in Gereformeerde kringen nooit genoeg op zijn hoede zijn, dat de zilveren koorde niet verbroken worde, die hart en hoofd, gelooven en weten, ervaring en kennis, mystiek en scholastiek te zamen bindt. De ware scholastiek mag van de heilige mystiek (beide het zuiverst in de Gereformeerde Theologie gegrepen)!) niet worden losgemaakt. Waar dit geschiedt, steekt het Intellectualisme heel spoedig den gevaarlijken kop omhoog.

Dat 1111 dit gevaarlijk beginsel zich feitelijk in het leven heeft ontwikkeld, bewijst de kerkhistorie, ook van de 18<k' en 19,le eeuw te over. Juist tegen dit Intellectualisme in zijn verschillende gedaanteverwisselingen, hebben de Réveilmannen zich verzet: in Engeland tegen het geloovig Deïsme, -) in Zwitserland tegen het Socinianisme, 3)in Holland tegen het rationalistisch Supranaturalisme.4) En juist tegenover deze religie van het hoofd, hebben Wesley en Whitefield de «religie van het hart» geponeerd.5) Maar bij Whitefield bloeide zij, wegens zijn Calvinistische sympathieën en bestudeering van Calvinistische werken, «) niet rechtstreeks op uit den wortel van het Mysticisme. Hij Wesley wel. Hoe hij reeds vroeg in zijn leven een

1) Dr. A. Kuypkr Jr., Maccovius, p. 289.

2) L. Stephen, a. w., p. 883 v.

3) De la Saussaye, a. w., p. 141.

4) Dr. G. J. Vos, (Iroen v. Prinslerer en zijn Tijd, I, p. 23 v.

5) cf. Wesley, Works. V, p. 78: So manifest it is, that although true religion naturally leads to every good word and work, yet the real nature thereof lies deeper still, even in „the hidden man of the heart." I say of the hearl. Kor neither does religion consist in orthodoxy, or right opinions; which, although they are not properly outward things, are not in the heart, but the understanding... (Religion of the heart) this alone is religion, truly so called: this alone is in the sight of God of ^reat price.

6) Zie p. 83.

Sluiten