Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geur der innerlijke ontferming jegens verloren gaande zondaren ontlokt hebben. Maar nu draagt het tevens zóó hoogst gevaarlijke principia in zich, dat het den liefhebber der Gereformeerde waarheid niet anders dan met schrik vervullen kan.

Na al hetgeen tot hiertoe over de Opwekkingsidee is gezegd, komt thans de bespreking van hare nadere bepaling aan de orde. Het Methodisme wil een Revival van het Christendom door een Revival van de Christelijke Oudheid, ') d. w. z. door in alle ding zooveel doenlijk op den Apostolischen tijd terug te gaan. Deze teruggang noemt Dr. Stevens de philosophie van de geschiedenis der Revivalbeweging. -) Inderdaad heeft dit denkbeeld deze machtige beweging van geesten op religieus terrein zoo buitengewoon en centraal geïnfluenceerd, dat ook zijn herkomst hier moet worden opgespoord.

Hoe Wesley het antieke Christendom in zijn «Holv Club» meende te imiteeren, hoe hij een speciale studie van de Christelijke classieken maakte, hoe hij dat oude ' leven bij de Moraviërs dacht teruggevonden te hebben en hoe hij zijne Societies met Apostolische kerken op één lijn stelde, behoeft hier slechts te worden herinnerd. Voor bijzonderheden verwijs ik naar hetgeen daaromtrent in hoofdstuk II en III in het midden is gebracht.

1) Gregory, a. w., p. 66: Methodism, like the primitive Christianity of which it w as the revival, had a pliant, elastic, and expansive framework... Revived Christianity in Great Biitain, Ireland, and America, in the 18th eentury, was as free to evolve its organisation, according to „the law of the Spirit of life in Christ Jesns", as uncorrupted Christianity was, in the flrst eentury.

2) Stevens, a. w., I, p. 2: Sueh is the standpoint which Methodism takes in the history of the Church; and sueh the only standpoint front which its own liistory can be interpreted. Throughout the extraordinary series of events which we are about to narrate from its annals, we shall lind continually this recurrence to the flrst principles of Christianity. This is the philosophy of its history.

Sluiten