Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoezeer dit beginsel kerkverwoestend gewerkt heeft, moet thans in liet tweede deel van dit hoofdstuk,

DE REALISEERING DER REVIVAL-IDEE,

worden beschreven.

Deze idee is naar buiten getreden 1. in de institutaire en 2. in de organische openbaring van het Methodisme. Eeistgenoemde ga voorop als zijnde deze «op elk punt bepaald en aanwijsbaar».1)

De 181'"' eeuw was in Engeland de eeuw van hel Christelijk Vereenigingswezen. Men had er eene Society for the Promotion of Christian Knowledge, een Society for the Propagation of the Gospel en een Society for the Reformation of Manners: alteinaal stutten om het groote gebouw van de Staatskerk voor instorting te bewaren. Van de Society for the Reformation of Manners, oorspronkelijk enkel onderlinge stichting bedoelende, zijn de Societies van Wksley zooveel als de historische continuatie.'-) Ook deze wilden, blijkens Wesj.ey's eigen definitie3) (die alle begrip van «kerk» uitsluit)4) niets anders dan samenkomsten lol onderlinge stichting zijn. Trouwens overal waar

terecht opmerkte, tot opheffing van de Kerkhistorie. In de Geref. belijdenis, dat er onderscheid moet gemaakt worden tusschen de ecclesia invisibilis, die altoos zich zelf gelijk blijft, en de ecclesia visibilis, die Christus door Zijn Woord en Geest leidt tot de voorgestelde volmaaktheid, is deze tegenstelling overwonnen.

1) Cf. Dr. A. Kuyper, Encyct., III, p. 218.

2) Lecky, a. w., II, p. 547. Zie noot 6, p. 55.

3) Grkuoby, a. w., ji. 17: His deflnition of the word Society is: „A company of men having the form, and seeking the power, of godliness, united in order to pray together, to receive the word of exhortation, and to watch over another in love, that thye may help each other to work out their salvation." Thus, in four years, the Penitent Enquiry lieeting lias developed, or merged, or emerged into a meetiiuj for miiluul eili/ication.

4) Whitehkad, a. w., II, p. 162.

Sluiten