Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloed van het Methodisme?» En antwoorden: «Niels. Zij behooren der wereld toe en men laat ze aan de wereld over.»

Als de lijn van mijding en scheiding overal en consequent doorgetrokken is, want de Methodist, gelijk de Anabaptist, weet zijn positie wel te redden als hij door zijn akosmisch drijven van alle zijden hard in het gedrang komt. De Wederdooperij verhief eenerzijds «in haar mijding van de wereld het uitgangspunt van het klooster tot algemeenen regel voor de geloovigen», en nam anderzijds «feitelijk de Roomsche theorie over, alleen met dit verschil dat het Koninkrijk Gods in plaats van de Kerk werd gesteld». Leest men 1111 Methodisme in stee van Wederdooperij , dan is hier precies het Methodistische standpunt aangegeven. De Methodist gaat niet te werk naar den goeden regel van Paulus: het natuurlijke eerst, daarna hel geestelijke, en neemt daarom, uit vrees voor de gevolgen zijner eenzijdigheid, de toevlucht tot een secalariseeren van hel Koninkrijk der Hemelen. 2) Zelfs gaat hij zóó ver 0111 mei den Pelagiaan en Remonstrant3) éénzelfde lijn le trekken, door bij gemis van de geineene gratie, de particuliere genade natuurlijk te maken,4) zoo-

1) Dr. A. Kvyi'Eh. !lel Calvinisme, p. 23.

2) Dr. GitEGonv, lloli/ Church, p. 114: There is a Christendom outside the Church. And, locally, the church and the « congregation», that is, the regular attendanls, «hearers only», are not necessarily interchangeable terms... The Kingdom, as a historie phenomenon, takes a wider range,... the Church being the inner circle ot tiie Kingdom. The leavening process works beyontl tlie Church proper into the Kingdom, intluencing public opinion and national law, and ereating a Christian civilisation. Cf. vooral p. 193.

3) Bavinck, Dogm., II, p. 319, III, p. 493.

1) Pope, Uigher Calechism, p. 220: What niarks the best Methodist teaching liere.' It still more than Arminianism developes the doctrine of prevenient «race: assertlng that man is not to be found in the fallen state of nature simply, hut that the very nature itself is grace: that the Spirit works through the word with His own preliminary Influences, deepening and bringing them to perfection; and that tliis continuous prevenient grace is in salvation eonsuminated by the gilt of regenerate life.

Sluiten