Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

predicatie is afgeloopen,J) wordt aan de «Soul-winners (private leden die zich bereid hebben verklaard «zielen te winnen») order gegeven onmiddellijk op te rukken; man stelt zich tegen man, lijf tegen lijf;2) de Methodistische soldaat eischt onvoorwaardelijke overgave 3) en leidt zijn «tropee» naar de «Inquiry Room»,4) waar de gewonden worden verpleegd. 5)

Ziehier aanschouwelijk voorgesteld de macht van het Individualisme, tevens de macht van het Methodisme. Een macht die terecht reageert tegen het denkbeeld van een volkskerk. Dit denkbeeld nu hield de zielen gevangen toen Wesley op het tooneel trad. Met de gedachte tot de imponeerende Staatskerk van Engeland te behooren, suste men elkaar in slaap, vergetende dat de zaligheid wel degelijk een persoonlijke zaak is en dat het louter toebehooren aan een groot kerkelijk lichaam nog de ware verzekerdheid des geloofs niet schenken kan.

Doch — is het Individualisme ook onder normale om-

1) G. Berber, duiding Souls, p. 4: During the preaching Service. See that strangers are welcomed to your pew and supplied with hymn books. While lislening to the appeals of the preacher, don't fail to pray that the Spirit of Conviction and Decision may descend on the congregation, and carefully watch the faees of the hearers, that you may speak to those who are impressed by the truth.

2) Ibid.. p. 5: During the After Meeting», as soon as the Sermon is ended, cach eveiling, kneel a moment in silent praycr for a Baptism of Power to Work and then get out of your pew, quicklij and quietly, to watch for souls. Pass from pew to pew and speak to those who are seemingly careless, as well as to the anxious.

3) .1. G. Stuart, Draling with anxious Persons, p. 4: Whilst, as a general rille, the preaclied word is used by God to arouse sinners; personal dealing with theni is frequently honoured of God as the means of leading tliem into salvation. For this there are obvious reasons; aniong others, it affords opportunity for insisting upon immediate surrender to Christ.

4) Beebee, a. w., p. G: When they can teil that tliey are willing to give up sin and not before get thcni to go into the Inquiry Hoorn. When you have handed them over to the Conductor and his Helpers come baek and seek other lost sheep.

5) Ibid., p. 7.

Sluiten