Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wesleyaanschen catechismus, gedoopt worden niet omdat zij in Christus geheiligd zijn, maar opdat zij in de toekomst zouden geheiligd worden. ')

Maar kent het Methodisme dan in liet geheel geen Verbondsleer? Wanneer men Weslky's leerrede over de Righteousness of Faith -) leest, zou men geneigd zijn te besluiten van wel. De daar gegeven uiteenzetting van het Werk- en Genadeverbond schijnt zoo zuiver Gereformeerd, dat er ternauwernood iets tegen valt in te brengen; en toch toonen de geschriften van latere Wesleyanen, hoe hier onder Gereformeerde vlag een vreemde lading is binnengeloodst.

Om het evenwicht bij zulk spiritualistisch drijven te behouden, wordt niet alleen de Kerk geseculariseerd en de Genade genaturaliseerd, maar ook het Verbond geprofaneerd, doordat onder dat Verbond alle menschen, individueel genomen, begrepen zijn en niet (naar Gereformeerd belijden) alléén de geloovigen en hun zaad. In Adam als eerste verbondshoofd, zoo luidt het, zijn allen gevallen, in Christus als tweede verbondshoofd allen weer opgericht; weshalve alle vroeggestorven kinderen zalig worden,'5)

Church) by birth or by the act of othcrs, whether godparents or Ministers, but with liis own express consent, and 011 personal confession of Christ.

1) Catechisms of the Wesl. Methodists, II, Cli. IX, J; 2: Are baptized infants partakers of these privileges? Tliey have the outward advantayes of the Christian Church, and all the spiritual blessings of the covenant are assured to them for the futurc when they shall coniply with the ternis oft he Gospel (de cursiveeringen zijn van mij). — Cf. Peihce, a. w., p. 118: «Baptism is regarded by the Methodists as an act on the part of the parents, etc. - Pope, Higher Gat., p. 3118. — Wesley, Works, V, p. 222. Cf. voor het IU*veil Mafhy, a. w., p. 2(M»: 230: A cöte du culte était 1'école du dimanche: par une conséquence de l'individualisme, on concevait rinstruction religieuse comnie une instruction donnée en ime de 1'Eglise, et non dans et par 1'Kglise.

2) Works, V, p. 65 v.

3) Dr. Pu. Sciiaff, Creeds of Christendom, I. p. «SOS: For by virtue of the universal atonement, man, thougli bom in sin, is held guiltless (til. door de Methodisten) until he arrivés at the point of personal responsihility... Henee

Sluiten