Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pas waarheid wordt als men het aangrijpt; J) een waagstuk van de ziel. 2) Om de verzekerdheid der zaligheid deelachtig te zijn, moet men nog, hetzij in het moment des geloofs hetzij later, 3) de «Getuigenis des H. Geestes» ontvangen, 4) een Getuigenis die echter niet «uit de natuur en de vruchten des geloofs», 5) edoch «direct» en « onmiddellijk», 6) haast buiten onzen geest om, 7) tot ons komt.

Dit leerstuk der Assurance, een «integreerend deel» 8) van de Wesleyaansche heilsleer en volgens Wesley speciaal aan het Methodisme toevertrouwd, 9) heeft niets uit te staan met de certitudo (idei der Gereformeerden;10) de gerechtvaardigde krijgt slechts de kondschap dat hij n u een kind Gods is; n) aangaande zijn volharding tot

1) SciiNKCKKNuritGKii, a. w., p. 114: Es machten die strenge Calvinisten... den gewichtigen Einwurf: Wie kann denn dasjenige das Objekt unseres Glauhens sein, durch weiehen wir selig werden, was selbst nicht cher wahr wird, als bis wir es glauben, nümlich dass mus die Sünden urn Christi willen vergeben sind.

2) Pope, a. w., p. 282: Is it not very difficult to sever faith frorn assurance? Hard as it is, the distinction must be made. Faith is necessarilv assured tliat Christ is a Saviour; but its personal trust in Him may be in its simplicity a naked venture of the soul.

3) Ibid., p. 281.

4) Wesley, Works, V, p. 130: It is designed to assure those to whom it is given, that tliey are the children of God; that they are justificd freely by liis grace, through the redemption that is in Jesus Christ.

5) Ibid., p. 12G: The point in question is, whether thcre be any direct tcstimony of the Spirit at all; whether tliere be any other testiniony of the Spirit, than that which arises from a conscionsness of the fruit. I believe there is.

G) Ibid., p. 127.

7) Ibid., p. 131: By two witnesses sliall every word be establislied. And wlien the Spirit witnesses witli our spirit, as God designs it to do, tlien it fully proves that we are children of God. Cf. It. N. Youxg, Witness of tlic Spirit, p. 8G.

8) SULZBERGER, a. W., p. G02.

9) Works, V, p. 124.

10) Higg, a. w., p. 40.

11) Journal, öct. G, 1738: We speak of an assurance of our present pardon; not of our final perseveranee.

Sluiten