Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den einde toe wordt hem volstrekt niets verzekerd. J) Hoe komt deze Getuigenis tot ons? Hoe wordt zij vernomen? Hoe wordt zij weer tot zwijgen gebracht? Op deze en dergelijke vragen zijn de antwoorden zoo mystiek en wazig, dat de Gereformeerde eindigen moet met een: non liquet!

HEILIGMAKING EN PERFECTIE.

De heiligmaking valt feitelijk met de wedergeboorte saam, 2) zijnde een werk van een oogenblik, 8) dat door een leven naar de geboden Gods niet verder ontwikkeld wordt, 4) alleen bewaard door het opvolgen van allerlei ascetische regelen. 6) De Reformatorische opvatting als zou het nieuwe leven langzaam opwassen naast het oude, is dan ook een overblijfsel van het Gnosticisme! 6) Evenmin als bij de justificatie, kunnen hier de persoonlijke verdiensten van Christus op den mensch worden overgedragen; Zijn heiligheid is slechts «bron» en «grond» van 's menschen heiligmaking. 7)

1) Pope, a. w., p. 276.

2) Sclzberger, n. w., p. 579.

3) Wesley, Works, VI, p. 491: As all who believe tliey are sanctilied declare with one voiee, that the change was wronght in a moment, I eannot but believe that sanctiilcation is commonly, il' not always, an instanlaneoiis work. Pope, a. w., p. 2fi2.

4) Pope, a. w., p. 200: The new life is not developed in sanctification. It simply grows up into Christ. (lood works... have 110 more to do with it than with righteousness or the new life. They belong to ethics.

5) Sciixeckenburger, a. w., p. 13(5: Aus dein Bisherigen begreift sich leicht, wie der Methodismus... den eigentlichen Heiligungskampf minder urgirt und das erhaltene Gnadenleben mehr durch Hegeln üusserer Ascese bewahren und verinehren lehrt. (Bedoeld worden de linies of the United Soeieties.)

G) Pope, a. w., p. 2G0: ... Lutheran and Heformed tlieology whicli regard death as the sanctifier, and liold that the flesh lusteth against the Spirit to the end: a subtilc relic of Gnosticism.

7) Ibid., p. 255.

Sluiten