Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de predikers in ieder circuit staat een door de conference aangestelde superintendent, *) die in zijn circuit-' plan 2) de ambtsbezigheden der ministers bij de verschillende societies zoo regelt, dat zij allen gemeenschappelijk het pastorale werk van den geheelen cix-cuit verrichten kunnen. Daar de circuits thans veel kleiner zijn dan vroeger, is het eigenlijk beter niet van rondreizende maar van in verschillende kapellen rondpredikende ministers te spreken. Alle drie jaren moeten zij op last van de conference naar een ander circuit overgaan; 8) alleen de z.g. local of lay-preachers, die hen ter zijde staan, blijven steeds dezelfde plaats of ook naburige plaatsen bedienen. Nog zijn te noemen de exhorters (oefenaars), de prayer-leaders, voorgangers bij de prayer-meetings, de circuit-, society- en poor-stewards, ontvangers en bestuurders van de bijdragen der society-members, de treasurers van verschillende fondsen en de secretaries van afschaffings-, zendings- en andere vereenigingen.

In verband met de volgende «Verwaltungseinheit», de society, verdienen vermelding: de predicatie in desocietychapel,4) de society-meeting op Zondagavond, B) het love-feast op Zondagmiddag ,!) en de jaarlijksche covenant-service.7) De drie laatstgenoemde plechtigheden, waarover reeds in

1) Simon, a. w., p. 88.

2) Ibid., p. 57.

3) Ibid., p. 118.

4) Ibid., p. 408.

5) Simon, Manual for Class Leaders, p. 11: When the Assistant or the Helper, as the Ministers were then (gedurende Wesley's leven) called, had preached in the appointed place, the general congregation was dismissed, and a meeting of the Society — tliat is of all the ('Jasses — was held. Once a quarter the meeting was special. The work of Wesley was repeated. The Members were individually questioned as to their spiritual condition; reports upon absent Members were given by the leaders; and Tickets of Membership in the Society were written out by the Preaclier, and delivered to those whom he deemed worthy to receive them. Zie ook Simon, a. w., p. 28 en 455.

C) Simon, a. w., p. 35.

1) Ibid., p. 35.

Sluiten