Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hel derde hoofdstuk een en ander meegedeeld is, kwamen in het latere Methodisme zoo zelden voor, dat de confeïence zich genoodzaakt zag ten ernstigste op het weer invoeren daarvan aan te dringen.

Lr zijn twee soorten van classes: de wekelijksche mixed (lasses voor mannen en vrouwen, en de junior classes voor kinderen, waarvan het lidmaatschap de gewoneprobation in de society-classes vervangt.]) Door een ongeregeld bezoek van de class verbeurt men zijn lidmaatschap niet, -) maar degenen die zich geheel onttrekken, ook aan de driemaandelijksche visitatie, wanneer de society-tickets uitgereikt worden, sluiten zichzelf buiten de gemeenschap. ■•) De eigenlijke excommunicatie berust bij de leaders meeting. 4)

Het gebed en de onderlinge samensprekingen in de class-meeting, alsook het voorgaan bij praver-meetings en Zondagsschoolsamenkomsten, maken deze instellingen tot een geestelijke bakermat voor alle toekomstige predikanten. Zij die de noodige gaven bezitten, beginnen reeds op ongeveer 20jarigen leeftijd als local preachers te «oefenen». Door den superintendent in de Christelijke leer, de Bijbelgeschiedenis en de Engelsche grammatica onderzocht zijnde, worden zij on trial in het circuit-plan opgenomen. •>) hn eerst na eenjarigen proeftijd 6) en na een examen in Wesley's 53 «standaard »-preeken en Notes oj) het N. T., worden deze neophyten fullij admitted dooide nominatie van den superintendent en de goedkeuring der local preachers' meeting. <) Ook de candidaten voor

, 1) Simon, a. w., p. 41.

2) Ibid., ]). 10.

3) Ibid., p. 19.

4) Ibid., p. 4-17.

<*">) Ibid., p. CS.

li) Ibid., p. (11.

7) Ibid., p. G2.

Sluiten