Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alkaloïde is, was het mij namelijk gebleken, dat het kiemplantje onmiddellijk alkaloïde bevat; omgekeerd had ik waargenomen dat het alkaloïdehoudende zaad van Datura Stramonium L. bij kieming een plantje oplevert, waarin, behoudens nu en dan in het vegetatiepunt, geen spoor van alkaloïde is aan te toonen.

Ik zocht nu naar een antwoord op de vraag die zich voordeed, wannéér dit alkaloïde verdwijnt of optreedt, of dit een toevallig verschijnsel is of regel, en zoo dit laatste het geval is, welke aanleiding hiertoe bestaat.

Om tot eenig antwoord te geraken, was het noodig eene reeks van kiemproeven te doen, de zaden tijdens de kieming te controleeren en eindelijk de kiemplantjes aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

Ter mijner beschikking stonden :

zaden van Cinchona Ledgeriana moexs

Atropa Belladonna L.

Datura Stramonium L.

Hyoscyamus niger L.

Coffea arabica L.

Cytisus Laburnum L.

Lupinus luteus L.

en over deze zaden loopt dus mijn onderzoek.

Sluiten