Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te samen door den Duitscher met den naam van „Nahrschicht" worden betiteld.

Een nog moeilijker taak is liet, na te gaan óf ook het endosperm alkaloïde bevat, ja dan neen. De groote hoeveelheden eiwitstoffen en druppels vette olie, die in de cellen zijn opgehoopt, maken het zeer bezwaarlijk een alkaloïde-praecipitaat te onderscheiden. Toch nam ik eenige malen in doorsneden van Datura iStramonium, die eenige dagen in ioodioodkalium-oplossing hadden vertoefd, een neerslag waar tegen de oliedruppels. Hierdoor echter niet overtuigd van de aanwezigheid van alkaloïde, zocht ik naar een middel om mij in deze zekerheid te verschaffen.

Ik behandelde eenige doorsneden van het zaad van Daturn. iStramonium met petroleum-aether, teneinde het vet uit te trekken, doch ook in de van vet bevrijde doorsneden kon ik geen alkaloïde aantoonen.

Om nu langs macrochemischen weg zekerheid te verkrijgen, öf er in het endosperm alkaloïde aanwezig is, was het noodig het zaad van de opperhuid (zaadhuid) te bevrijden, hetgeen mij dan ook gelukte. Ik stampte daartoe de zaden voorzichtig in een mortier, zóódat de zaadhuid gemakkelijk losliet en controleerde ieder zaadje afzonderlijk.

Sluiten