Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om nu verder na te gaan op welk tijdstip voor het eerst alkaloïde in de kiemplant optreedt, volgde ik den groei van deze op den voet, en reageerde in de doorsneden van alle organen op de aanwezigheid daarvan.

In een stadium, waarin boven den grond van het jonge plantje nog niets te onderscheiden was dan de hypocotyle as met de 2 nog in vertikalen stand tegen elkaar liggende zaadbollen, was nog niets aanwezig.

Een week daarna gelukte het mij enkele malen in 't vegetatiepunt alkaloïde aan te toonen. Er waren toen, behalve de zaadlobben, 2 jonge blaadjes met het bloote oog zichtbaar; deze waren vrij van alkaloïde.

3 weken na dit laatste onderzoek was er in den toestand geen verandering gekomen, totdat in de 4de week alkaloïde werd aangetroffen op andere plaatsen dan in het vegetatiepunt.

Stengel: Alleen in den vaatbundel en wel in jonge vaten van den binnensten phloeerabundel.

Blad: Noch in de jongste, noch in de oudste blaadjes bevatte het bladparenchijm alkaloïde, evenmin de epidermis. Alleen in de bladnerven waren

Sluiten