Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het parenchijm en de jonge vaten zoowel van het xyleem als phloeem er de dragers van.

Wortel: Niets.

Toen wederom 14 dagen later de bloemknop werd onderzocht, bleek, dat alleen in de lange haren op den kelk gezeten, een gering praeeipitaat van alkaloïde met ioodioodkalium ontstond. In het Bloemsteng eitje was het alkaloïde gelocaliseerd in de zetmeelscheede en daarbinnen in het parenchijm, terwijl ik kon nagaan, dat de grootste hoeveelheid voorkwam in de onmiddellijke nabijheid van den bloembodem.

De localisatie resumeerende komen wij tot de volgende gegevens.

Terwijl in het zaad alkaloïde aanwezig is in de voedingslaag en endosperm, verdwijnt het daaruit tijdens de kieming.

In het jeugdige kiemplantje is geen alkaloïde aanwezig. Dit treedt 't eerst op in het vegetatiepunt. Na 4 weken ongeveer treedt alkaloïde op in jonge vaatbundelelementen en wel in het phloeem.

Het alkaloïde komt dus op plaatsen te voorschijn, waar de stofwisseling intens is. Ook het in groote

Sluiten