Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Atropa B. en Datura /S'/r.-zaden was die in het zaad van Hyoscyamus niger. Ook hier vond ik de voedingslaag als hoofdzetel, terwijl het endospertn microchemisch twijfelachtige reacties gaf. Naar analogie met de Datura-zaden zou men echter wel mogen aannemen dat ook het endosperm alkaloïde bevat. Het praecipitaat van alkaloïde in versch zaad vergelijkende met dat in éénjarige zaden, nam ik waar dat in het versche zaad de voedingslaag een sterkere alkaloïde-reactie vertoonde dan in het andere, en tevens vond ik de reacties in het endosperm in het eerste geval twijfelachtiger dan in het tweede. Met Mayers reagens nam ik in oudere zaden namelijk in het endosperm een kleurloos praecipitaat waar. Na uitwasschen van de overmaat reagens en behandelen met zwavelwaterstofwater was ook het endosperm donker gekleurd, hoewel niet zóó zwart als de voedingslaag. Na controle volgens de methode Errera werd deze reactie niet meer verkregen.

Hieruit kan men afleiden dat in het endosperm het alkaloïdegehalte toeneemt met den ouderdom van het zaad, terwijl het in de voedingslaag afneemt.

Dit was eene aanleiding om macrochemisch het zaad in verschen en éénjarigen toestand kwanti-

Sluiten