Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijd luraen bruinrood gekleurde korrels (ik bezigde JJK als reagens), die bleken te liggen in zeefvaten, en wel in een dunne laag tegen de zijwanden. Ook Anema vond dit zetmeel, dat hij Florideënzetmeel noemt, op dezelfde plaats, terwijl dit ook door Trkub in ') Pangium edule is gesignaleerd.

Terwijl in den vruchtwand en ook in het zaad zelve alkaloïde aanwezig is, blijft hiervan na kieming in de kiemplant niets meer over. Bovendien is het een bekend feit dat de onrijpe öoniumvruchten rijker zijn aan plantenbasen dan rijpe. Er heeft dus tijdens het rijp worden en kiemen verlies aan alkaloïde plaats, zonder dat dit verlies door een minder noodzakelijke behoefte aan bescherming tegen dierenvraat wordt gewettigd. Deze noodzakelijkheid blijft toch, zoo zij tijdens die stadia niet nog van meer dringender aard is geworden, na kieming of tijdens het rijpen evenzeer bestaan.

Tevens volgt uit het onderzoek der kiemplanten van Conium dat zij langeren tijd vrij van alkaloïde zijn dan andere. Eerst in de 4e week kon het microcliemisch worden aangetoond in de epidermis van den stengel en den bladsteel.

1) Ann. du jardin botaniquc dc Buitenzorg XIII. pag. 28.

Sluiten