Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

celwanden. Deze cellen bevatten eene aanmerkelijke hoeveelheid vet (± 16°/0) slijm (± 24 °/0) en maken daardoor het waarnemen van alkaloïdepraecipitaten moeilijk.

Nadat de doorsneden 5 minuten in JJK.-oplossing hadden vertoefd, was in alle cellen van het endosperm een korrelig praecipitaat aanwezig, en was de verdere inhoud groenbruin gekleurd. In „ledige" doorsneden werd deze reactie niet verkregen. Ook werd dit resultaat bevestigd door het toepassen van Mayek's reagens en (na afwasschen) met H3 S-water.

In de kiem kon ik de aanwezigheid van alkaloïden niet aantoonen. Bevatte het zaad dus alkaloïde, in het kiemplantje kon de aanwezigheid daarvan niet worden bewezen.

De hypocotylc as werd zoowel onmiddellijk onder de cotylen (welke nog in het wegterende endosperm waren verscholen) als aan haar voet onderzocht. In een doorsnede op de eerstgenoemde hoogte werd met JJK in de epidermis en in de cellen binnen den vaatbundel (merg) eene grijsbruine verkleuring waargenomen, welke bleek niet door alkaloïde te zijn veroorzaakt. Ook aan den voet van de hypocotyle as werd geen coffeïne aangetoond.

De cotylen waren er ook vrij van, evenals de

Sluiten