Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wortel, terwijl ik hier met nadruk bijvoeg dat ook het endosperm, waarvan nog slechts weinig was overgebleven, geheel vrij van alkaloïde was.

In het vegetatiepunt kon ik geen alkaloïde aanwijzen. Men kan uit deze gegevens de conclusie trekken, dat het alkaloïde in het zaad aanwezig, op eene nog onbekende wijze is veranderd in andere stoffen, die niet met alkaloïde-reactieven zijn op te sporen.

E. Cinchona Ledgeriana. Mokns.

Terwijl alle zaden tot nu door mij ter onderzoek genomen, alkaloïde-houdend zijn en vroeg of laat na kieming het aanzijn geven aan plantjes, die alkaloïde voerden, bevat het zaad van de Cinchona Ledgeriana geen alkaloïde. Toch ontstaat daaruit een kiemplantje, dat onmiddellijk na kieming reeds alkaloïde vertoont.

Nadat ik microchemisch de afwezigheid in het kinazaad had aangetoond, controleerde ik dit resultaat nog langs macrochemischen weg.

1°. De Grahe'sche proef bevestigt het verkregen resultaat volkomen. Bij verhitting van het fijn gewreven zaad in een reageerbuisje, werden geen roode dampen waargenomen, die zich tot een bruinroode teer verdichten.

Sluiten