Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sperm vervangen) huisvesten. Ook Coffea arabica7,aden hebben in het endosperm alkaloïde verzameld.

Het blijkt dus, dat alle alkaloïde-houdende zaden, door mij onderzocht, of in het endosperm of in de endosperm-vervangende zaadlobben alkaloïde bevatten.

Gaan wij nu de localisatie van alkaloïde na in een verder stadium, dan ziet rnen dat, behalve bij Lupinus luteus, in de vaatbundel-elementen eerst later alkaloïde kan worden aangetoond. Gewoonlijk zijn het parenchijmcellen of jonge vaten van het phloeem, waaraan men nog geen duidelijke differentiatie kan waarnemen. Bij Lupinus luteus gelukte het mij zelfs in begeleidende cellen en in zeefvaten alkaloïde op te sporen. In een onderzoek dat ik bij een volwassen exemplaar van Oytisus Laburnum instelde, was het mij bovendien reeds gebleken, dat in de begeleidende cellen in het bastgedeelte van een zijwortel van ± 1 c.M. middellijn, rijkelijk alkaloïde voorkwam.

Ten slotte vermeld ik hier nog eens, dat bij Cytisus Laburnum en Lupinus luteus met den ouderdom de localisatie verandert en er eene verhuizing plaats heeft: bij Cytisus L. van de epidermis

Sluiten