Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook lagere plantaardige organismen, Fungi, dikwijls welig in de alkaloïde-rijke bast voortwoekeren. Bovendien weten wij, dat enkele hoogere dieren, als kwartels, leeuwerikken en schapen immuun zijn tegen enkele sterkwerkende vergiften.

Diegenen, die de alkaloïden als verweermiddelen beschouwen, leiden deze zienswijze verder af uit hunne bevindingen:

a. dat de alkaloïden voor de planten zelve vergiftig zijn, dus als zoodanig niet kunnen vervoerd worden;

b. dat zij als excreten door de werkzaamheid van het protoplasma worden afgescheiden, en dus verder geen rol meer spelen in de stofwisseling;

c. dat zij in periphere weefsels voorkomen, alwaar zij gemakkelijk geoxvdeerd kunnen worden, en tegelijkertijd dienen tot bescherming.

Dat de alkaloïden voor de planten zelve, waarin zij geproduceerd worden, vergiftig zijn, kan men niet bewijzen; immers de schadelijke werking zou zich toch terstond moeten doen gevoelen bij de vorming, daar deze in het protoplasma zelve plaats vindt. Dit is nu niet het geval; het is integendeel bekend, dat Fungi alkaloïde uit verdunde

Sluiten