Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sap worden aangetroffen, en toch in den regel als voedingsstoffen dienst doen.

Ook het argument over het geregeld voorkomen van alkaloïde in periphere weefsels, is'niet altijd te verdedigen. Wij hebben namelijk gezien, dat in de kiemplantjes van Datura Stramonium, van Lvpinus luteus, van Coffea arabica, van Cinchona Ledgeriana, en in de jongste stadia ook van Cytisus Laburnum, de epidermis geen alkaloïde houdt, doch het parenchijm om den vaatbundel of jonge vaatbundel-elementen de dragers er van zijn. En juist voor deze kiemplantjes zoude een dergelijk afschrikmiddel toch zeker van groot nut zijn. Ook in de zaden komt het niet in de epidermis voor, doch altijd in een meer centraal gelegen weefsel, terwijl er bovendien alkaloïde-houdende planten gevonden worden, welke zaden voortbrengen, die er geheel van ontbloot zijn.

Ha. De opvatting, als zouden de alkaloïden in zaden uitsluitend als reservestoffen dienst doen, welke tijdens de kieming worden verbruikt, kan niet in 't algemeen bedoeld zijn. Immers de hoeveelheid, waarin zij voorkomen, zijn gewoonlijk gering, vergeleken met de andere stikstof houdende reservestoffen. Indirect kunnen zij echter als reserve-

Sluiten