Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoffen worden beschouwd, wanneer men de opvatting huldigt dat zij tusschenprodukten zijn, door de werkzaamheid van het protoplasma ontstaan en gemakkelijk in andere stikstofverbindingen overgaande. Deze overgang geschiedt echter niet in ieder weefsel gelijktijdig, en misschien ook niet op dezelfde wijze. In ieder weefsel is immers de inhoud der cellen verschillend, naar gelang de physiologische functie, waaraan dat weefsel beantwoorden moet. Het is daarom niet te verwonderen, dat de alkaloïden in bepaalde weefsels worden aangetroffen, in wier cellen de onderlinge omzettingen der stikstofverbindingen wel ongeveer gelijktijdig plaats vinden. Wanneer men nu daarbij weet, dat in een cel niet alle aanwezige stikstofhoudende verbindingen in eenzelfde stadium van reactie verkeeren, m. a. w. niet alle alkaloïdevormers tegelijkertijd in alkaloïde overgaan, evenmin als alle alkaloïde tegelijkertijd wederom in andere stikstofverbindingen wordt omgezet, dan kan men gemakkelijk verklaren dat betrekkelijk zoo weinig alkaloïde in de plant wordt aangetroffen. Hierin vindt ook het geheel afwezig zijn van alkaloïde in plantendeel en, die anders daarvan zijn voorzien, zijne verklaring. Men kan zich immers voorstellen, dat op een bepaald oogenblik van sterken groei de vraag naar alkaloïde (s. v. v.)

Sluiten