Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taten bestaat, juist door mijne opvatting kan wordeu verklaard.

In zeer beknopten vorm zijn deze resultaten de volgende:

Mijn onderzoek. Onderzoek van Lotsy.

(Voor zoover dit van het m\jue verschilt).

Blad.

In 't jongste stadium bevat het geen alkaloïde.

Jong stadium, 't Meeste alkaloïde in de hvpodermale parenchijmlaag en in 'tsponsparenchijm, doch verder ook in het palissaden-parenchijm. Niets in epidermis.

In den bladnerf vindt men het in alle de vaatbundels omringende parenchijmcellen.

In het phloeem-gedeelte daarvan werden langgerekte cellen, die later in zeefvaten of begeleidende cellen zullen overgaan, aangetroffen, die alkaloïde bevatten.

In dunnere nerven was de laag chlorophylhoudend parenchijm, die het vaatbun-

Overgangs-cellen, zeefvaten en begeleidende cellen bevatten geen alkaloïde.

Mesophylcellen, vooral alkaloïdehoudend, in de nabijheid van de vaatbundels.

1) Waar onze resultaten overeenstemmen, worden die aan de linkerzijde van de bladzijde niet medegedeeld.

Sluiten