Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stadium. Bovendien vindt men nu ook in de houtmergstralen dikwijls alkaloïde.

De gomharsgangen bevatten het nooit.

Knopschubben. In alle cellen is hierin alkaloïde aan te toonen, behalve in de epidermis (ook van de harsklieren), haren en vaatbundeltje.

In afgevallen knopschub- In afgevallen knopschub¬

ben nam ik dikwijls geen ben worden nog belangrijke alkaloïde meer waar; ge- hoeveelheden alkaloïde aanwoonlijk slechts sporen. getroffen.

Stam.

Daar, waar onder het groei- Zoodra de vaatbundel-initipunt de vaatbundels zich alen zich beginnen te diffegaan differentieeren, bevat- rentieeren, bevatten alle celten eenige rijen cellen aan len alkaloïde, behalve de epiden buitenkant van den vaat- dermis en de zich differentibundel gelegen, dus primaire eerende vaatbundelinitialen. bastcellen, het eerst alkaloïde. Iets verder bezitten het alle cellen behalve de epidermis en de jongste vaatbundelementen.

Op ouderen leeftijd bevat de epidermis ook nooit alkaloïde. Alle cellen der pri-

Sluiten