Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die een tijdperk van betrekkelijke rust zijn ingegaan, en waar het nieuwgevormde alkaloïde niet onmiddellijk weer wordt omgezet, om in de stofwisseling dienst te doen.

Lotsy helt ook naar deze zienswijze over, waar hij zegt *) „het cambium bevat in den regel geen alkaloïde; echter treft men het er van tijd tot tijd in aan. Het schijnt mij toe, dat men het aantreft, als het cambium in rust, niet actief is. Zoodra," vervolgt hij, „de cambiumcellen echter het tijdperk van betrekkelijke rust zijn ingegaan, zich als het ware prepareerende voor de komende veranderingen in hun functie, bevatten zij alkaloïde, hetzij, dat zij zich tot vaten, houtvezels of wat dan ook zullen differentieeren."

Uit het jongste physiologische onderzoek van Lotsy 3) volgt verder, dat het alkaloïde in hoofdzaak in het blad wordt opgebouwd, in het celvocht opgelost naar den bast vervoerd wordt, en ook in de wortels komt. Hieruit volgt, dat de kinaalkaloïden niet vergiftig zijn voor de plant zelve. Ook voor vreemde organismen schijnen deze niet zeer schadelijk te zijn, zooals ik reeds vroeger mededeelde.

1) Lotsy, loc. cit. pag. 90.

2) Mededeeling uit 's Lands Plantentuin XXXVIII le stuk, Batavia 1899.

Sluiten