Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers Laennec en Rokitansky1) meenden, dat de tuberkels het gevolg waren van eene voorafgegane ontsteking, door welke zij afgezet werden in de gevormde pseudomembranen. Burrow en ook Rapp") meenden daarentegen, dat de tuberkels niet het gevolg van eene ontsteking waren, maar producten van eene bestaande kachexie. Deze producten zouden dan werken als vreemde lichamen en daardoor de ontsteking veroorzaken. Een meeningsverschil dat ook op den voorgrond kwam bij het bespreken der vraag of de pericarditis primair of secundair was aan de tuberkels, welke gevonden werden in het pericard" of tusschen pericard en hartspier.

Rapp, Gaye, e. a. beweerden dat de tuberculeuse pericarditis steeds primair was en dat deze de spiervezels op zijde drukkend, zich diffuus voortzette in het myocard. De opvatting van anderen was, dat ook zonder pericarditis tuberkels in het myocard gevonden werden. Weldra echter rees er, afgezien van dezen strijd over het ontstaan van en de verhouding tusschen de tuberkelvorming in het pericard en myocard, twijfel op, of de meesten der oudere gevallen als tuberculosis myocardii beschreven, wel daar onder gerekend moesten worden. Eene twijfel

1) Sclnnidt-Goeschen. Jahrbüclier 1848, No. 7.

2} Deutsche Kliniek, 1849, blz. 158.

1'

Sluiten