Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beantwoordende patliologisch-anatomische veranderingen gevonden werden moet men dikwijls twijfelen.

Zoo merkte Virchow in 1853 op: Dat menigmaal, daar waar ulceraties in de longen gevonden werden tegelijk met eene kaasachtige materie, het geval beschouwd werd als één van tuberculeuse phtisis, ook al kon het zijn geweest eene eenvoudige ulcereerende bronchitis en de kaasmassa ingedikte pus. !)

Tegenwoordig nu men bij het door het vele onderzoek weinig twijfel meer latende en scherp omschreven microscopisch beeld der tuberkels, nog de juistheid van het pathologisch-anatoniisch onderzoek bevestigen kan door het aantoonen der tuberkelbaccillen, kan men allen twijfel uitsluiten. En dan mag wel dadelijk de aandacht er op gevestigd worden, dat na 1881 slechts vier gevallen (Kuufman, Demme, Pollak, Mendez) gepubliceerd zijn, welke aan dit criterium voldaan hebben. Hierbij voeg ik nog drie nieuwe gevallen, waarvan bij twee tuberkelbacillen aangetoond werden in het veranderde weefsel. 2)

1) Virchow. Tuberculose tind ihre Beziehung zur Entzündung Scrofulose und Typhus.

2) Van 't 3® geval was slechts de in celluloidin ingesloten haard bewaard gebleven, waardoor 't onmogelijk bleek te zijn tbc. bacillen aan te toonen. Echter 't verloop der ziekte, 't sectieverslag van Prof. S. v. H. en 't microscopisch onderzoek wettigen volkomen 't aannemen van den tubercul. aard.

Sluiten