Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 3 cM. breed. De verdere karaerspier en valv. waren normaal.

Het septura was in de rechter ventrikel gedrongen en zoo was deze wat verkleind. Tbc. bacc. werden aangetoond.

Waarschijnlijk bestond de tumor reeds lang wegens bare grootte.

0. Kaufmann (71 jarige vrouw.)

Half dement. Zij kwam met klachten over ademnood, hartkloppingen, hoesten, pijn op de borst. Objectief vond men eene bronchitis. De cordofheid was vergroot naar alle zijden. De harttonen waren zuiver. De pols v:as parvus aei/alis en frequens. Zij succombeerde tengevolge van eene haemorihagia cerebn.

Sectie.

Er bestond eene peribronchitis en bronchitis tuberculosa disseminata, eene pleuritis adhaesiva en ulcera tuberculosa ilei.

Cor.: Het hart vertoonde de volgende afwijkingen. Op de plaats van het rechteratrium was eene gezwelachtige verdikking der atrium wand, het auricul. dextr. was verdwenen. De conus pulmonalis was naar beneden verplaatst en vernauwd. De venti cava was ook naar achter en links «reduwd. De tumor neemt vnl. de voor-, buiten- en bovenwand in. Hij welft zich in 't rechter atrium voox

Sluiten