Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze indeeling omvat dus alle mogelijke vormen waaronder de tuberculose zich in het hart kan voordoen. Slechts een paar opmerkingen wil ik hierbij maken. De aandacht verdient het, dat het zoo menigvuldig tot ontwikkeling van grootere tumoren komt, al is het zeker, ook door de waarnemingen van Muller 1), bevestigd geworden, dat veelvuldiger de aandoening voorkomt in den vorm van miliaire tuberkels, bij acute miliair tuberculose. Vorm twee gaat meest met een gepaard.

Verreweg het zeldzaamst is de diffuse infdtratie van de hartspier, zie geval Mendez.

Op ééne enkele uitzondering na waren alle gevallen van hartspiertuberculose het gevolg eener secundaire aandoening. Slechts uit het geval van Demme blijkt, dat vermoedelijk langs de bloedbaan ook de tuberculose primair in de hartspier optreden kan.

1) De gevallen, door deze beiden gezien, worden niet door hen beschreven en konden dus hier ook niet besproken worden. Het betrof alle kinderen aan miliair tuberculose overleden. Reiiners 2) deelt inede 10 aandoeningen van het nivo- en endocard, bestaande in miliaire tubereelvorming. Muller: ;i) het hart bevatte in zeldzame gevallen spaarzame miliair tuberkels aan de initralis en in den voorwand van het atrium sin.

2) Jahrbuch für Kinderkrankheiten, 1876, blz. 218.

3) Münchener Med. Wochenschrift, blz. 859.

Sluiten