Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLANDSCH ENGELSCHE

RAMMEN EN PARALLELLEN.

1.

ENGELSCHE PARALLELLEN

BIJ

Nederlanische Spreekwoordea, SpreekwijzEa, enz.

DOOK

Dr. F. I». H. PRÏCK VAN WELY,

Leeruur aan het „Gyrnnmiunï Willem 111", te Bataviu.

Tweede herziene en zéér vermeerderde uitgave.

I

/s 1.00.

P. NOORDHOFF. - 1ÏH)7. - GRONINGEN.

Sluiten