Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. tieen(e) A voor een(e) B kennen. Eng. he knoics »<> A from a li; he knoics not a li front a buli's f'oot (St.). Is de eerste uitdrukking te briegen/ Bohn's A Handbook of J'rorerbs (1893), Mubray en Flü<;ei, vermelden enkel not to knoic a li front a buli's foot en not to know u li front a battle-dore — to be entirely illiterate. Hieruit blijkt, dat li>> does not know a luuck from a haudsaw (T. B.), wat ruimer van beteekenis is dan onze uitdrukking en meer overeenkomt met not to know chalk from cheese en to know turtles from jays o.a. in Hamlet II. 2, :597. In de nieuwste uitgave van T. B.'s Eng.—Holl. Woordenboek staat dan ook lie knows a luuck from a handsavo — hij heeft zijn weetje. Zeer terecht vindt men deze laatste uitdrukking bij Rcxjet in zijn Thesaurus onder discriminatio».

2. Van a tot z. Het Eng. heeft ook front A to Z, maar minder frequent, en through the alphabet = eompletely, tirst to last (Fahmek iV: Henley).

Wie A zegt, moet ook B zeggen. Hiervoor geeft Stoett j/ou cannot sa// A without satjinrj li. Uit Plügel citeer ik: if you say A in this matter, you 're got to say Ji )Mrs. Beegher—Stowe, Itred II, 0). Verder wordt in The Open üourt, Jan. 1900 p. 25 in een vertaalde novelle aangetroffen: A oir one tJiing more: you hare said A, sat/ li too.

4. Nieuwsgierige Aagje. De nieuwsgierige man heet in het Engelsch Paul Pry, evenals ons nieuwsgierige Aagje van de planken onder de menschen gekomen. Men vindt hem als titelrol-held in een blijspel van John Poole uit het jaar 1825 !). Verder kent men in het Engelsch Peeping Tont uit de geschiedenis van Lady Godiva. Ook zijn voor

1) Onder kijk-iii-fleii-pot geeft T. B. I'aul Pry, wat natuurlijk niet hetzelfde is, evenmin als zijn Miss Xancy — nuffig; heertje.

Prick van Wely. 1

Sluiten