Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lil. Uit iemands aangezicht gesneden zijn. Zeer dicht hij het Friesche: llja is hir mem ut 'e mAle xtapt komt het Engelsche: /'in xure he ix the verg moral of you, as like <is if he had been spit nut of your own mouth, as the saying is (smollett, The Adr. of Per. 1'ickle, Ch. XIII). Zie verder de mooie Relege bij Flü<;el i.v. spit. Hij noemt het .«■ine alte. trotz ihrer Unsanberkeit haufige Redensart" en vgl. het Fransehe: (c'est lui) tout cvaché.

14. De aanhouder wint. Geen equivalent bij Stoett, terwijl F. B. vertaalt: J'ersererance icill ensure xuccexx. Spreekwoordelijker echter is: 1 'ersererance kil lx the game Ray, l'rarerbx).

15. Aankalken. Eng.: to ehalk down (St.), maar niet in de tig. beteekenis van .iets in zijn geheugen prenten om het een ander betaald te zetten". Voor deze beteekenis is beter te vergelijken to ehalk up. bijv.: would you dare to lift up vour head again if your Superior Officer (— Godi were to show you all your mistakes and follies chalked up against you, and say, "That's your score.... Pay up (H. A. Jones, Carnac Sahih, p. 83). Overigens is to ehalk — ons .kalken" voor schrijven in het Eng. verouderd, terwijl het Holl. kalken bijv. bij Indische jongens — evenals „overkalken" voor overschrijven — zeer in trek is.

21. Steen des aanstoots. Hierbij hoort behalve stumb/ingxtone, xtotie of xtumbling, ook xtumbling-block.

25. Aanzien doet gedenken. Hetzelfde idee ligt ten grondslag aan out of xight out of mind — uit het oog uit het hart.

2(5. Zonder aanzien des persoons. Dit is nog altijd zooals Se wel reeds heeft: without rexpect of personx. Vgl. de bijbelsche uitdrukkingen to respect persom (Deut. I, 17), thou xfuüt not rexpect the person of the poor (Lev. XIX, 15) en the re ix no rexpect of persons with (lod, o.a. Eph. VI. 9.

Sluiten